LÅSMUSEUM

Björkboda Låsmuseum är ett kulturhistoriskt museum som förevisar låstillverkningens historia i Björkboda. Museet, som invigdes år 1979, fungerar i en f.d. arbetarbostad från 1840-talet, I museet finns en stor samling lås och beslag men också en fin 70-talets arbetarbostad.

Björkboda har gamla järnindustrianor från 1732 då den första stångjärnshammaren byggdes. Såväl Björkboda som Dalsbruk har ägts av brukspatronssläkten som Hising, af Petersén och Ramsay.